slika

Utonuo bi u samoću

kako bio bi samom sebi bliže.

 

Tamo,

odlazio bi

samosažaljevati se,

kad osjećao bi se

povrijeđen i odgurnut.

 

Tamo,

mogao je 

u tišini isplakati se.

 

Tamo,

odlazio bi

razgovarati sa samim sobom,

jer,

uistinu,

bio je sam.

 

Nije imao nikoga,

osim sebe.

 

Jedino,

bojao se ostati sam sa svojim strahovima.

 

 

DAMIETTA, 6. IX 2011.Prijavite se kako biste ocenili rad5.00/5
Ocenilo: 1

Novi radovi

Kontakt

Email: info@algerno.com

logo