slika

Sačuvaj nas, čas, ljubav, glas.

Boju, dugu i slikarske bravurije.

Kiša se sprema svaki ĉas.

Ne dozvoli da eho probije zvučni tas.Prijavite se kako biste ocenili rad5.00/5
Ocenilo: 1

Novi radovi

Kontakt

Email: info@algerno.com

logo