slika

 

Nikada neću naučiti
da (se) ne dajem, 
ako ne primam.

Moje srce nije kalkulator.
U ljubavnim  operacijama 
nema deljenja ni oduzimanja.
Ja   umem samo da sabiram i 
množim leptiriće koje si 
pohranio u mojoj utrobi.

Zbog koje (se) ti  deliš?
Ko tvoj dah oduzima?

Kada se moji plusevi 
uslože sa tvojim minusima
dobićemo algoritam
naše čudne   ljubavi.

 Prijavite se kako biste ocenili rad5.00/5
Ocenilo: 1

Novi radovi

Kontakt

Email: info@algerno.com

logo