slika

Akrostih jednom junaku

 

K ako je lako
U dvarati se
K oristeći
A parate.
V irtuelne
I grice
C iljano
E ksperimentišu.

N aša čula
I pak ne reaguju
K ao u fizičkom 
A opet suptilno 
D irektnom 

N astupu.
E ksplozija

Postiže se
R adosnim 
I tako retko
J asnim 
A li željenim
J utarnjim
U zdasima.

 


Mart 2019Prijavite se kako biste ocenili rad5.00/5
Ocenilo: 1

Novi radovi

Kontakt

Email: info@algerno.com

logo