Algerno - piši i čitaj
Sladjana Belko
20.03.2019
0 komentara
thumb1

Akrostih jednom junaku

 

K ako je lako
U dvarati se
K oristeći
A parate.
V irtuelne
I grice
C iljano
E ksperimentišu.

N aša čula
I pak ne reaguju
K ao u fizičkom 
A opet suptilno 
D irektnom 

N astupu.
E ksplozija

Postiže se
R adosnim 
I ...

Sladjana Belko
20.03.2019
0 komentara
thumb1

 

-Izvinite, molim Vas, samo  pitam?  

Tokom vladavine trijasa 
nije nama bilo spasa
Na svetskoj sceni,
zahvaljujući meceni,
pojaviše se ti gušteri 
strašno alavi  akteri.


Ko i uvek, ko i svuda
Bog nam dade ova čuda
da igraju s nama  piljke 
tamaneći nežne biljke
gutajući usput ...

Sladjana Belko
20.03.2019
0 komentara
thumb1


Nikada se nije smejala jako, grleno, uvek bi rukom pokrivala usta kao da se stidi. Nije bilo smeha u toj kući. Podstanari, ćuti čuće nas gazda,  više nećemo ovde moći da živimo,
Posle dodjoše smrti, ujak mlad ode u godinama kad neki tek počinju . Baba umre s njim. I svi makar i pritajeni osmesi zamreše. Utihnu dečje cvrkutanje, samo suze i bol.
Odrasla je bez ...

poeticsoul1996
20.03.2019
0 komentara
thumb1

I pisali smo pjesmu jedno o drugome,

a imali se nikada nismo-

to je kao da na nepostojeću adresu

šalješ

poeticsoul1996
04.04.2019
0 komentara
thumb1

Potpisavši ugovor 
o bespravnom vlasništvu,
danas me moja najomiljenija smrt 
uštipnula za obraz-
čisto da se uvjeri 
koliko krvi kola 
u ovoj skamenjenoj nutrini.

Pretvorba ljuskave, nikotinske kože
u sjajnu porculansku put 
odvij...

poeticsoul1996
04.04.2019
0 komentara
thumb1

Na donedavno neprirodno blijedom licu dvadesetogodišnje djevojke, ponovno se pojavila crvenkasta nijansa u obrazima, oči su joj zablistale, a tijelo zaživjelo.

Poneka sijeda vlas, još se od punoljetnosti, prkosno, poput neiskorjenjivog bršljana pružala po tjemenu, narušavajući harmoniju ...

poeticsoul1996
04.04.2019
0 komentara
thumb1

Dok zračim opasnošću

imaš me,

(ne)oskvrnjenu do srži,

posvećenu solističkoj

dionici umjetnos...

Sladjana Belko
04.04.2019
0 komentara
thumb1

 

Nikada neću naučiti
da (se) ne dajem, 
ako ne primam.

Moje srce nije kalkulator.
U ljubavnim  operacijama 
nema deljenja ni oduzimanja.
Ja   umem samo da sabiram i 
množim leptiriće koje si 
pohranio u mojoj utrobi.

Zbog koje (se) ti  deliš?
Ko tvoj dah oduzima?

Kada se moji plusevi ...

Kontakt

Email: info@algerno.com

logo