Algerno - piši i čitaj
Sladjana Belko
20.03.2019
0 komentara
thumb1

Akrostih jednom junaku

 

K ako je lako
U dvarati se
K oristeći
A parate.
V irtuelne
I grice
C iljano
E ksperimentišu.

N aša čula
I pak ne reaguju
K ao u fizičkom 
A opet suptilno 
D irektnom 

N astupu.
E ksplozija

Postiže se
R adosnim 
I ...

Sladjana Belko
20.03.2019
0 komentara
thumb1

 

-Izvinite, molim Vas, samo  pitam?  

Tokom vladavine trijasa 
nije nama bilo spasa
Na svetskoj sceni,
zahvaljujući meceni,
pojaviše se ti gušteri 
strašno alavi  akteri.


Ko i uvek, ko i svuda
Bog nam dade ova čuda
da igraju s nama  piljke 
tamaneći nežne biljke
gutajući usput ...

poeticsoul1996
20.03.2019
0 komentara
thumb1

I pisali smo pjesmu jedno o drugome,

a imali se nikada nismo-

to je kao da na nepostojeću adresu

šalješ

poeticsoul1996
04.04.2019
0 komentara
thumb1

Potpisavši ugovor 
o bespravnom vlasništvu,
danas me moja najomiljenija smrt 
uštipnula za obraz-
čisto da se uvjeri 
koliko krvi kola 
u ovoj skamenjenoj nutrini.

Pretvorba ljuskave, nikotinske kože
u sjajnu porculansku put 
odvij...

poeticsoul1996
04.04.2019
0 komentara
thumb1

Dok zračim opasnošću

imaš me,

(ne)oskvrnjenu do srži,

posvećenu solističkoj

dionici umjetnos...

Sladjana Belko
04.04.2019
0 komentara
thumb1

 

Nikada neću naučiti
da (se) ne dajem, 
ako ne primam.

Moje srce nije kalkulator.
U ljubavnim  operacijama 
nema deljenja ni oduzimanja.
Ja   umem samo da sabiram i 
množim leptiriće koje si 
pohranio u mojoj utrobi.

Zbog koje (se) ti  deliš?
Ko tvoj dah oduzima?

Kada se moji plusevi ...

kristinka
15.03.2019
0 komentara
thumb1

Srce kuca, kuca 

u mojim grudima. 

Srce kuca, kuca 

u mojim mislima. 

Noćas si samo ti 

u mojim snovima. 

...

Sladjana Belko
15.03.2019
0 komentara
thumb1

Žarko želim da ga vidim
A znam da je nemoguće.
Radujem mu se uvek
Kada zovne ili kucka,
One čudne poruke.

Bolje bi bilo da nešto heklam,
Umesto ovog sanjarenja.
Lako je reći, bolje bi bilo,
Ali teško odoleti. 
Jednostavno ne mogu,
Iako znam da je zabranjeno,
Ćurka u meni nadjača.


Mart 201...

Kontakt

Email: info@algerno.com

logo